Sprog
Talesprog
Vi synger sange, hvis sprog er talenært. Mange børnesange har omvendt ordstilling for at få det til at rime; men vi benytter os af sangtekster, der afspejler talesproget. Det gør vi af flere grunde:
For sprogbegynderne giver det unødigt bøvl, at skulle prøve at forstå de krøllede sætninger. Før de kan jonglere med sproget, skal de have lært sprogets grundlæggende regler. For alle børn giver sange, der er i et talenært hverdagssprog oplagte muligheder for selv at digte videre, lave om og tilpasse sangene til det, de har på hjertet. Derved styrkes barnets skabende tilgang til sproget.

Sprog på børnenes niveauSangteksternes sværhedsgrad er tilpasset børnenes alder. Især i sangene til de mindste er der lagt væk på mange gentagelser af de betydningsbærende ord, så børnene får større mulighed for at opfatte ordene og lære dem. Vi synger om det velkendte og konkrete fx om kroppen, og om hvad vi laver lige her og nu. På den måde bliver sproget meget håndgribeligt. For de større børn er der sanglege, der udfordrer fantasien og som bygger på børnenes begejstring for at rime, vrøvle og fabulere. Herved styrkes lydlig opmærksomhed og sproglig opmærksomhed. Der er også sange og lege, hvor børnene får foræret nye ord og begreber, men altid med udgangspunkt i deres niveau og interesser, så det er meningsfuldt for dem.

Lege på børnenes niveauDe aktiviteter, lege og sange, vi bruger er enkle og derfor også enkle at sætte i gang. Der kræves ikke lange, indviklede forklaringer, hvor nogle børn kan blive tabt i svinget. Legene giver sig selv, og vi synger om det vi skal hen ad vejen. På denne måde kan alle være med. Da legene er rammelege, som er fleksible i forhold til de ideer, der opstår, er der ikke en fuldstændig bestemt måde at lege dem på, og legene kan sagtens klare at udvikle sig og ændres. Det skaber et trygt, fælles rum, hvor alle slags børn tør komme på banen og bruge sig selv aktivt – blandt andet sprogligt.

At sætte ord påVores aktiviteter er som nævnt rammelege og rammesange, som udover en fast ramme om aktiviteten giver mulighed for at improvisere – og det gælder både børn og voksne. Vi voksne synger om det, vi skal i legen, og vi synger om det, børnene gør og finder på. Vi støtter udover den sproglige opmærksomhed herved også den sociale opmærksomhed og barnets opmærksomhed på selv.
ImprovisationSom en naturlig del af børns udvikling syngetaler børn, de spontansynger og improviserer; børnene har fra starten en skabende tilgang til sproget. Når voksne finder på tekster eller melodier, der passer til situationen lige nu, inspirerer vi børnene til at blive ved med at gøre det samme. Det er skønt for børnene, at voksne omkring dem hører og anerkender denne udtryksform – og gerne synger med. Vores sange og lege inspirerer børnene til at komme på banen med deres egne ideer og bruge sproget kreativt. I rytmik er både fjolleord og sprogblomster velkomne. Børnene byder ind med ideer og lytter til de andres ideer. Vekselvirkningen mellem disse er grundlæggende ingredienser i samtalen.

At få krop på sprogetBørnenes naturlige tilgang til læring er gennem krop og sanser. Kroppen lærer, husker og støtter barnets sprogtilegnelse. Børnene har en legende og eksperimenterende tilgang til sproget og til bevægelsen. Derfor bevarer børnene bedst deres motivation og glæde, når bevægelsessangene giver mulighed for netop at eksperimentere. Det giver børn glæde og energi at få mulighed for at udtrykke deres helt egne indre forestillingsbilleder – kropsligt og sprogligt. Og stærke følelser giver klæbehjerne; de får os til at huske situationer og oplevelser.


Følg os på instagram: