Certificering
Formål
I en certificeret Rytmikbanditinstitution er musik- og bevægelsesleg en integreret del af institutionens hverdag. Med en certificering som Rytmikbanditinstitution oparbejdes en rytmikkultur som giver musiske rødder i hele huset og giver grobund for understøttende udviklingsarbejde på daglig basis. Rytmik er en kultur, en måde vi er sammen på, et musikalsk fællesskab en arbejdsmetode, en måde at understøtte børns naturlige udvikling. Et redskab til lystbetonet leg hvor både det enkelte barn og fællesskabet er i fokus.

Hvorfor blive en Rytmikbanditinstitution?
Rytmik er en arbejdsmetode, der understøtter børnenes naturlige udvikling og giver personalet redskaber til læring i børnehøjde. Gennem rytmiklege stimuleres barnet motorisk, rytmisk, sprogligt og socialt. Rytmik er et musikalsk/musisk fællesskab, hvor både det enkelte barn og fællesskabet er i fokus. Rytmik, sang og bevægelse kan bruges til alle dagligdagens gøremål, på alle årstider, til alle højtider; kort sagt til hverdag og fest.

Certificeringen vil klæde husets personale på til at skabe en rytmikkultur i den daglige pædagogiske praksis og give redskaber til rytmik som læring i børnehøjde. Certificeringsforløbet vil inddrage hele huset, personale, børn, forældre og ledelse.
IndholdCertificeringens praktiske indhold vil blandt andet være:         

- Kendskab til brug af leg og musik som pædagogisk redskab i vuggestue, børnehave og SFO.
- Kendskab til hvordan leg og musik kan bruges til at styrke motorik, sociale kompetencer og børnenes selvværd igennem lystbetonede aktiviteter.
- Kendskab til brugen af rammelege til at skabe en let forståelig og fleksibel ramme, hvori pædagogen kan gribe og styrke børnenes initiativer.
- Kendskab til brug af musik og rytmer, som en understøttende ramme for lystbetonet leg og bevægelse og som styringsredskab.
- Forståelse for videreudvikling af lege til brug i de enkelte institutioner og i specifikke sammenhænge som for eksempel læreplanstemaer.
- Kendskab til konkrete lege og aktiviteter i aldersgruppen med ovenstående mål for øje.
- Kendskab til at rytmikkens egenskab som sproglig stimulering.